MySQL

MySQL CEIL ve CEILING Komutu: Girilen sayıyı üst sayıya yuvarlama

19 Şubat
22:38 2012

MySQL CEIL ve CEILING komutlarını kullanarak, girilen sayıyı bir üst sayıya yuvarlayabilirsiniz. Bu sayı elle tanımlanabileceği gibi, veritabanından çekeceğiniz bir hücre de olabilir.

MySQL CEIL ve CEILING Komutu: Girilen sayıyı üst sayıya yuvarlama

CEIL ve CEILING fonksiyonlarının ikisi de aynıdır. Herhangi birini kullanabilirsiniz. Bunlar için aşağıdaki örneği uygulayabilirsiniz.

MySQL CEIL ve CEILING Komutu ve Fonksiyonu Kullanım ile Örneği

[SQL]SELECT CEIL(25.45);[/SQL]

Hesaplanan değer 26 olacaktır. Ya da CEILING kullanılabilir.

[SQL]SELECT CEILING(25.45);[/SQL]

Eğer bu değeri tablodan okuyorsanız ise, şu şekilde bir sorgu yazılabilir.

[SQL]SELECT CEIL(sayi) FROM `deneme`[/SQL]

Benzer Yazılar

Yorumlar