MySQL ABS
MySQL ABS Komutu: Mutlak Değer Döndürme

MySQL ABS Komutu: Mutlak Değer Döndürme

MySQL veritabanındaki değerleri çekerken, sayısal alanlardaki negatif değerin mutlak değerlerini okumak isteyebilirsiniz. Böyle bir amacınız için kullanmanız gereken fonksiyon, ABS olacaktır.