MySQL ATAN2
MySQL ATAN2 Komutu: İki Koordinatın ArkTanjant Değerini Hesaplama

MySQL ATAN2 Komutu: İki Koordinatın ArkTanjant Değerini Hesaplama

MySQL ATAN2 komutunu kullanarak, belirlenen x ve y koordinatlarının arktanjantını veya ters tanjantını bulabilirsiniz. Bu sayı elle tanımlanabileceği gibi, veritabanından çekeceğiniz bir hücre de olabilir.